Saturday, May 30, 2009

תחילת חודש 7

אז הינה, סוף סוף הגעתי לשליש האחרון!

וזה פשוט מדהים שזה לא מספיק לי. אני רוצה כבר להרגיש מה זה להיות בשבוע 30. ואח"כ אני כבר ארצה להיות ב 36 ואח"כ אני כבר ארצה לקבל צירים {איזה מחשבה מפחידה!} ואח"כ כבר לא יהיה אכפת לי מכלום ואני ארצה אפידורל {אני כל כך מקווה להספיק לקבל אפידורל בזמן, בכל זאת זה הריון שלישי שלי...} ואח"כ, אחרי שאהיה גמורה מעייפות אני יגיד לתינוק החדש שיכנס לי בחזרה לבטן לכמה שעות ושיתן לי כבר לישון!

כן, מה שמיסתמן מכל זה שאני כבר מנוסה בחיי בסיפור הזה של הריון ולידה. אני באמת כבר מכירה את עצמי לאורך כל שלב ושלב. אבל את האמת אני כבר כל כך מחכה לראות אותו.... לפגוש אותו.... כאילו זה פשוט מטורף שהוא פה, איתי, בתוכי ואני עדיין לא מכירה אותו. זה כל כך הזוי לפעמים לחשוב על זה... זה פשוט בלתי נקלט שיש לי בן אנוש שחיי לי בתוך הבטן...

אז הבקשה של איולי דירבנה אותי לצלם את עצמי בהריון ולפרסם כאן.

אז הינני כאן, מתחילה 7 חודשי הריון. צולם שילשום. {הבית כבר מסודר ונקי מאז, אני נשבעת! היום סידרנו ואורן המדהים שתף ואני הוצאתי את הילדים שלא יפריעו}
והבטן:
ןזה נמצא על המראה בחדר שינה מאז גיל 15 שבועות בבטן, כלומר סקירת מערכות ראשונה. כל כך קטן, וכבר מחייך :-)


אני מודה... אני כבר מאוהבת בו.....

No comments: